יחסי מרות

So it is, at the ready

Involuntary Movement

“רק עור ידייך מתחרה בצחיחות המדברית של ליבך”.

 היא מתקפלת לכדור דורבני ויורה לכיוונו קוצים ללא הרף

*

פניו מחייכות למראה הנשק דמוי קיסם נהדף ממנו והלאה, וממשיך הישר אל הבולען פעור הפה המתפתל סביבו כנחש.

*

אין הוא יודע –

אמש, כשישן, הוחדר קוץ בודד אל אונתו הימנית.

סבלן ועיקש, הוא ממתקין לפקודה.

View original post

Published by ayaladn

among the 26

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: