על חמישה גופים

Okay…have it your way
and sleep sleep well nearest oasis

Ether Partisan

על ארבעה יסודות דיבר אמפדוקלס, על חמישה יסודות דיבר אריסטו. על ארבעה בנים דיברה התורה, על חמישה בנים דיברה האדמה. התורה קברה אחד עוד בתחייתו מעלה. כך או אחרת, חמישה גופים היו, חמישה צללים מרקדים, בין ארבעת הבנים.

*

לחג הפסח החושש מן השאלה קיבל חבילת תוכנות משרד למחשב. “תודה, תודה רבה”, הוא נבוך, מתבונן ארוכות באריזה, ‘קורא’.

הנתפס כרשע קיבל מנוי לאתר אינטרנט בו ניתן ליצור מבנים אסתטיים מסוגים שונים על פי הוראות מתמטיות פשוטות. “נקווה שהמחשב יעמוד בזה”, הוא קורץ סביבו, מניח את המתנה על השולחן וממשיך בשיחה.

שאינו תמים קיבל חבילה של משחקי האסטרטגיה החדשים ביותר למחשב. “תודה”, הוא מחייך מאשמה ומבוכה, הוא שמח על המתנה.

הפטור כחכם קיבל חיבלה של ספרים עטופה בחוט זהוב. הוא מצמץ לכיוונה, “תודה, יש לי כבר שלושה מהם, אבל הארבעה האחרים נראים מגניב לאללה”, מכל ספר הוא הבחין מציץ פתק החלפה. הוא שמח, יחליף את כולם בדיסקים.

*

בדרך הביתה מתנתו…

View original post 813 more words

Published by ayaladn

among the 26

2 thoughts on “על חמישה גופים

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: